ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

สรจ.หนองคาย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ 

 

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

ภาพข่าว: 

ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรมจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 15 มิถุนายน2560 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย และนางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรมจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

 

ภาพข่าว: 

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอาสาสมัครแรงงานต้ายภัยยาเสพติดจังจังหวัดหนองคาย ปี2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมหนองคายไวท โฮเทล อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองค

ภาพข่าว: 

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 บูรณาการร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Syndicate content