ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

บันทึกการประชุมคกก.ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดหนองคาย-แขวงบอลิคำไซ