ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัฐของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย