ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

สรจ.หนองคาย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ 

 

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

 

หรือ QR Code