ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

แรงงานหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562

 

     วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดหนองคาย

     โดยมีนายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว