ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2562

          วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2562 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ตามกฎหมายแต่ละประเทศของการประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว และสรุปแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ช่วงเดือน ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมดังกล่าว