ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

5 เสือแรงงานประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2562

 

         วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 5 เสือแรงงานหนองคาย ประกอบด้วยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ  แรงงานจังหวัดหนองคาย นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2562