ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยในเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี และความพร้อมเพรียงของคนในชาติ

 

วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 08.00 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระก่อนจะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย และในการนี้ได้มีทีมบุคลากรจากสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน