มาตรา 9 (1)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 มาตรา 9   (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

57-9-1-001

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

58-9-1-001

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

59-9-1-001

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

59-9-1-002

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

59-9-1-003

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

59-9-1-004

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

59-9-1-005

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

59-9-1-006

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

59-9-1-007

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

59-9-1-008

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

59-9-1-009

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

60-9-1-001

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

60-9-1-002

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

60-9-1-003

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

15

60-9-1-004

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

16

60-9-1-005

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

17

60-9-1-006

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 18

60-9-1-007 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 19

60-9-1-008 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560

 สนง.แรงงานจังหวัด

 20

 60-9-1-009

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560

 1

 สนง.แรงงานจังหวัด

 21

60-9-1-010 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560

 1

สนง.แรงงาน

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right