ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย