งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560

 

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2559)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 (เดือนธันวาคม 2559)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 (เดือนมกราคม 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 (เดือนมีนาคม 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 (เดือนเมษายน 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 (เดือนพฤษภาคม 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 (เดือนมิถุนายน 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 10 (เดือนกรกฎาคม 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 (เดือนสิงหาคม 2560)

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 (เดือนกันยายน 2560)