สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์ ภารกิจของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย