ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย

           


                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2555

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2555

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 3 ปี 2555

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2555

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2556

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2556

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2556

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2557

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2557

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 3 ปี 2557

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2557

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ปี 2557

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2558

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2558

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 3 ปี 2558

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2558

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2559

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2559

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 3 ปี 2559

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2559

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ปี 2559

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2560

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2560

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 3 ปี 2560

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2560

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ปี 2560

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2561

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2561

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 3 ปี 2561

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 4 ปี 2561

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ปี 2561

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 1 ปี 2562

                           สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย  ไตรมาส 2 ปี 2562