Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสมหมาย เทียมกัน

นางสมหมาย เทียมกัน

แรงงานจังหวัดหนองคาย (0661140075)
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 2 ปี 2565

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 5 ส.ค. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 1 ปี 2565

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 พ.ค. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.พ. 2565

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 10 พ.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ส.ค. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

ผลการดำเนินงาน ศบร.หนองคาย

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนจังหวัดหนองคาย

สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

TOP