Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

แรงงานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo Thailand 2020 จังหวัดหนองคาย

ประชาสัมพันธ์งาน Job Expo Thailand 2020 จังหวัดหนองคาย

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 พ.ค. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 1 ปี 2555

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 2 ปี 2555

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

ผลการดำเนินงาน ศบร.หนองคาย

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนจังหวัดหนองคาย

สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

TOP