Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขนาด : 9005.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-07-12 03:18:00+07

pll_file_nameอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

ขนาด : 85.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-18 08:09:43+07

pll_file_nameหนังสือมอบอำนาจรับเงินคืนภาษีไต้หวัน

ขนาด : 39 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:18:47+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขนาด : 184.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:10:30+07
TOP