Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

กระทรวงแรงงาน !! เน้นย้ำ !! นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS ทุกจังหวัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

pll_content_description

TOP