Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP