Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน เข้าร่วมกิจกรรม Job Expo Thailand 2020

pll_content_description

🎉🎉🎉🎉ขอเชิญชวนประชาชน คนหางาน เข้าร่วมกิจกรรม Job Expo Thailand 2020 #ไทยมีงานทำ ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
🎉🎉🎉🎉หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการจัดหางานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างประมาณ 1,000,000 อัตรา #ล้านงานเพื่อล้านคน #ไทยมีงานทำ #หนองคาย #JobExpoThailand2020
สอบถามรายละเอียดโทร 042412100
TOP