Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ทีม 5 เสือแรงงานหนองคาย พร้อมภาคีเครือข่าย ด้ออกตรวจตามแผนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย และตรวจเพื่อสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส “โควิด-19”

pll_content_description

23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.ทีม 5 เสือแรงงานหนองคาย โดยการนำของนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ กอ.รมน.นค.และ ตม.นค.ได้ออกตรวจตามแผนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย และตรวจเพื่อสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส “โควิด” และการเข้าถึงบริการพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ตลอดจนการเยียวยาแก่แรงงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 มาตรา 39 ที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงานในจังหวัดหนองคาย

 

TOP