Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 <span l

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP