Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย นำโดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย นำโดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2

 

TOP