Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

pll_content_description

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน ไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ของประชาชน จังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

TOP