Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ร่วมเป็นเกียรติในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์คลังปัญญา พร้อมรับสมัครคลังปัญญาในชุมชน จำนวน 9 อำเภอ จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์คลังปัญญา พร้อมรับสมัครคลังปัญญาในชุมชน จำนวน </s

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์คลังปัญญา พร้อมรับสมัครคลังปัญญาในชุมชน จำนวน 9 อำเภอ จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมรอยัลนาคาราหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP