Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดย ท่านวิชิตร สุวรรณมาก นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหน<wbr style="color: rgb(2

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดย ท่านวิชิตร สุวรรณมาก นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย บุคลากร เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้มาร่วมกิจกรรมและแสดงพลังสามัคคี รวมทั้งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานรัวิสาหกิจ และภาครัฐ กิจกรรมประกอบด้วยการเดินพาเหรด การบริจาคโลหิต การประกวดร้องเพลง การประกวดขวัญใจแรงงานและการแสดงของสถานประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

TOP