Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566

pll_content_description

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณายกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP