Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ถนนและพนังริมแม่น้ำโขง” ตามภารกิจจิตอาสาพัฒนา

pll_content_description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ถนนและพนังริมแม่น้ำโขง” ตามภารกิจจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี

TOP