Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

pll_content_description

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน/เก็บขยะบนถนน ในโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณถนนด้าน อบจ.หนองคาย-โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

TOP