Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมบรรยายหัวข้อ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ในอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางวรรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมบรรยายหัวข้อ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ในอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

TOP