Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP