Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ในเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์

pll_content_description

     วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระก่อน จะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย และในการนี้ได้มีทีมบุคลากรจากสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

TOP