Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 28  มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดในเดือนกรกฏาคม 2565 โดยการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดแก่คณะกรรมการค่าจ้าง  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 

 

TOP