Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

🎉🎉🎉สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 (ในวันเวลาราชการ) หรือสอบถามได้ที่ 0 4241 2428 ***กำหนดสัญญาจ้าง 1 ปี

 

ไฟล์แนบ:

TOP