Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอาชีพหลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ด้วยดอกไม้แห้ง

pll_content_description

 

     วันที่ 26 30 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย การฝึกอาชีพหลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ด้วยดอกไม้แห้ง ณ บ้านห้วยมาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน

 

TOP