Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP