Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

TOP