Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายลงพื้นที่เยี่ยมลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายลงพื้นที่เยี่ยมลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองคายพร้อมทั้งสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือและทำการส่งเสริมอาชีพตามภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ราย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

TOP