Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม หมู่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

TOP