Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมพาร์คแอนด์พูล รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP