Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.นคได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ครั้งที่ 8/2563

pll_content_description

    วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP