Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในงานดังกล่าว

TOP