Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

pll_content_description

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการเทศบาลสัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

TOP