Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนด กลไก และแนวทางการบูรณาการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

pll_content_description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนด กลไก และแนวทางการบูรณาการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

TOP