Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายใต้โครงการบ้านสวย เมืองงาม

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายใต้โครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณถนนด้านข้างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จนถึง ถนนด้านข้างสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

TOP