Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2565 และกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

TOP