Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ปะรำพิธีบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP