Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้มได้” ณ บริเวณถนนหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ณ บริเวณถนนหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าโดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าร

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ณ บริเวณถนนหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าโดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

TOP