Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงผลงานจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE มหกรรมรวมพบสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2563

pll_content_description

     วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.20 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงผลงานจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE มหกรรมรวมพบสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

TOP