Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรม “เพิ่มศักยภาพยางพาราหนองคายด้วย 2 มาตรฐาน 2 โมเดล”

pll_content_description

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรม “เพิ่มศักยภาพยางพาราหนองคายด้วย 2 มาตรฐาน 2 โมเดล” โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

TOP