Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่นิเทศก์เจ้าหน้าที่ศบร.จ.หนองคาย พร้อมทั้งชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์แก่ครอบครัวของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี แล้วเสียชีวิต

pll_content_description

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางวัชราพร เย็นเอง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน เดินทางไปนิเทศก์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ง ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์เงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง จากบริษัทซัมซุงประกันภัย จำกัด แก่ครอบครัวของนายเดชา สะโสม แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี แล้วเสียชีวิต ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP