Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

pll_content_description

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม

TOP